Skicka era bidrag till: risbergjarl9@gmail.com 

Hör av er till samma adress om ni har glömt lösenordet till medlemsregistret eller om ni vill ha något korrigerat i registret. (Det går inte att själv korrigera något på hemsidan.)

Information från Årsmötet 16 juli 2022:

Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp, Framtidsgruppen, som har som uppgift att utreda för- och nackdelar med att vår nuvarande ideella intresseförening ansvarar för skötseln av våra vägar. Nedan kan ni läsa gruppens rapport, som är ett förtydligande av den redovisning som gavs under årsmötet.

Framtidsgruppen

 

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk redovisning

Ny detaljplan i Bökevik

 

 

Årsmötesprotokoll 2021 

Protokoll Årsmöte 2020