Välkommen till hemsidan för

Skicka era bidrag till: risbergjarl9@gmail.com 

Hör av er till samma adress om ni har glömt lösenordet till medlemsregistret eller om ni vill ha något korrigerat i registret. (Det går inte att själv korrigera något på hemsidan.)

Aktuell information kring servitutsfrågan

Vi har blivit uppmärksammade av Bo Svemar om att han (och troligen flera) fått avslag på servitutsansökan hos Lantmäteriet eftersom det insända dokumentet har en sidnumrering 1 av 3, 2 av 3 - men att sida 3 inte är med. Detta medför att de saknar en sida och då inte godkänner ansökan.
 
Så flera har fått avslag.
Bo har pratat med Lantmäteriet och Mary, hon kommer att kontakta Lantmäteriet för att säga att det inte finns någon sida 3 - och se om de godtar detta för alla de ansökningar som kommit in efter vårt mail i slutet av augusti.
 
Mailinformation från Bo Svemar:     
Underlag servitutsavtal omskrivet.pdf (första sidan) och Kartskiss servitutsavtal förbättrad.jpg (andra sidan). Båda dokumenten ska med ansökan. Numrera dem för hand sid 1 och sid 2. 
 
Bo hänvisar också till en informationsfilm på Lantmäteriets hemsida som innehåller information som vi ska vara medvetna om. (ca 8 minuter - missa inte knorren i slutet)
 
Förklarande film om servitut på UR Plays webbplats (nytt fönster)
htps://urplay.se/program/229671-ur-samtiden-granser-ortnamn-och-kartor-hur-fungerar-servitut
 
Karta  Servitutsavtal  Underlag servitutsavtal
 
/Styrelsen

Information från Årsmötet söndagen den 23 juli 10.00 2023, Saxemara Församlingshem

Protokoll från Årsmötet 2023

Bildspel Årsmötet Verksamhetsberättelse   

Utredning långsiktig hållbar grund för vägarna

Brev om Städdagen 

Protokoll från Årsmötet 2022  

Årsmötesprotokoll 2021