Skicka era bidrag till: risbergjarl9@gmail.com 

Hör av er till samma adress om ni har glömt lösenordet till medlemsregistret eller om ni vill ha något korrigerat i det.

E-brev från sekreterare Margareta Vogel Lindman den 4 juli:

Hej Bökevikare !
 
Vi har i styrelsen tagit beslut om att vi inte kommer att ha något fysiskt årsmöte i år på grund av covid-19 situationen utan vi kommer istället ha ett epost/post baserat årsmöte.
Vi följer därför samma rutiner som förra året.
Detta mail är den formella kallelsen till årsmöte 2021.
 
Hur kommer det att gå till?
Vid årsmötet ska man skicka in hur man vill rösta angående räkenskaper, budget, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, ansvarsfrihet, ny styrelse och övriga poster, årsavgifter samt eventuella motioner. Alla handlingar och underlag kommer att skickas ut till er (via e-post eller vanlig post för de som inte har e-post; dokument i pdf format) den 18/7. Därefter har man 14 dagar på sig att skicka in hur man röstar och man kommer även att kunna kommentera sina röster. Den 31 juli är sista svarsdag.
Styrelsen sammanställer resultaten med kontroll av justerare/rösträknare under översyn av revisorerna och skickar sedan ut röstnings-resultat och beslut.
 
Det är viktigt att man skickar in sin röstsedel (ett svarsmail) även om man 'röstar blankt' så att vi vet att vi är beslutsmässiga, vilket vi är om minst 50% har svarat. En fastighetsägare får ha fullmakt att svara för flera fastigheter och då ska fullmakter ska bifogas.
 
Dagordning:

1.    Val av mötesordförande och mötessekreterare

2.    Fastställande av dagordning

3.    Justering av röstlängd

4.    Fråga om mötets behöriga utlysande

5.    Val av justerare

6.    Styrelsens verksamhetsberättelse

7.    Fastställande av resultat och balansräkning

8.    Revisorernas berättelse

9.    Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

10.  Arvoden

11.  Fastställande av årsavgift

12.  Bestämmande av tidpunkt för nästa årsmöte

13.  Val av styrelsemedlemmar, revisor, revisorssuppleant samt midsommar kommitté

14. Motioner samt förslag/information från styrelsen

15. Övrigt

16. Mötets avslutande

 
Vissa av punkterna blir naturligtvis överflödiga vid ett icke-fysiskt årsmöte.
Hoppas alla kan acceptera detta ovanliga sätt att hålla årsmöte även i år - vi hoppas att vi nästa år kan träffas vid ett "vanligt" årsmöte.
 
Motioner till årsmötet
Inga motioner har inkommit till årsmötet. Sista motionsdag var enligt stadgarna 20 juni.
 
 
För styrelsen
Margareta Vogel Lindman
Sekreterare
 
Verksamhetsberättelse 2021
 
Ekonomisk redovisning

E-brev från ordförande Magnus Eriksson till alla medlemmarna 11/6 2021:

Hej Alla,

Hoppas att ni alla mår bra och att ni på olika sätt har funnit en väg genom pandemin. Det har varit ett utmanande år för oss alla på olika sätt och jag är säker på att ni så väl som jag har sett fram emot en härlig sommar som tar sitt avstamp i midsommar och traditionellt firande på ängen. Tyvärr är fortfarande pandemin inte helt besegrad och vi är tvungna, för allas väl, att hålla ut ett litet tag till.

Styrelsen i SIF har in i det längsta väntat med att fatta beslut om föreningen kan organisera ett midsommarfirande i år. Vi har vänt på alla stenar och finner att det är inte möjligt att genomföra något som liknar det trevliga traditionella firande vi önskar. Därför har styrelsen bestämt att det blir inget organiserat firande i år heller. Vi hoppas ändå att vi alla ska få en skön och härlig midsommar med våra närmaste eller de man väljer att fira med.

Styrelsen har också utvärderat möjligheterna att genomföra ett fysiskt årsmöte. Vi har kommit fram till att av samma anledning som vi inte firar midsommar och med förra årets goda erfarenheter kommer att genomföra ett e-post baserat årsmöte även i år. Ni kommer i närtid att få mer information om detta via e-post.


På uppdrag av styrelsen,

Magnus Eriksson
Ordförande SIF

 

 

Protokoll Årsmöte 2020