Välkomna till Boule träff - prova på den nya banan.

Onsdag 5 aug. 2020 på Boule banan Blysängen

Vi kommer att gå igenom boule regler, Boule aktuellt, Framtidsförslag m.m  samt arrangera mini boule tävling.

Träffen kommer att med tanke på corona säkring att genom föras med max 15 cirka 15 deltagare per träff. Första träff kl 14.00 och andra träff 15:30.

Anmälan till klubb mästaren Stefan Lindmark,

sms 073 3240039.

Tag med boule klot och fika korg

Alla är välkomna att prova på….

Bökevik BBS – Roland Anvegård ordförande

 
 
 
Brev från Leif Edvinsson 18/6:
 
Välkomna till den nyinvigda Bökevik Boule banan. Den invigdes 17 juni 2020.
På grund av Corona tider gjordes det i liten skala. 
Ni som ännu inte provat på detta trivsamma spel. Gör det, men håll avstånd. Idag är vi cirka 20 medlemmar.
Välkomna till fler.
Registrera Er genom Swish medlemsinsats på 900 sek, På SEB 5670-1014526. 
Glad midsommar
Bökevik Boule Sällskap

Bilder från invigningen: 1, 2, 3, 4

Brev från Leif Edvinsson 15/6:

Hej, nu är Boulebanan färdig. Ett imponerande arbete har gjorts. Invigning sker i  begränsad skala pga covid 19, med en testspelning den 18 juni. 
Idag är vi cirka 20 medlemmar. Välkomna till fler. Registrera genom  att swisha till SEB 5670-1014526 medlemsinsats om 900 sek.

Bild: Boulebanan färdig

 

Arbetet är i full gång! Här är 7 bilder från läggningen av ytskiktet med insatser av 22 medlemmar:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

BBS  Bökevik Boule Sällskap nu bildat

Den 4 aug konstituerades Föreningen Bökevik Boule Sällskap. Till styrelse utsågs Roland Anvegård, ordförande, Peter Lindmark, sekreterare och samt Leif Edvinsson, kassör. Markplanering av spelplan,  snett mitt emot Blysängen 20,  är under förberedelse med Gösta Oredsson. Ambitionen är ha vår Boulebana klar till sen våren 2020, med invigning till midsommar. Platsen är redan skyltad.

Budget för markarbete o.d är beräknat till 22 500 sek. Underhållet med boule banan år minimalt, så vi räknar inte med några årliga avgifter under de närmaste åren. Dock är det inräknat en kollektiv arbetsinsats för iordningställandet på ca 125 timmar, för utkörning av sand.sarg tillverkning m.m. För att boulebanan skall bli verkligheter så behöver ni betala in 900 kr per fastighet.

Det finns mycket att läsa på nätet om Boule, bl.a på http://www.svenskboule.se/ för spelregler, utrustning m.m.. Där skriver man bl.a: Det tar ungefär 10 minuter att lära sig spela boule, men man måste hålla på i många år innan an behärskar alla tekniska och taktiska finesser. Boule är en utpräglad precisionsidrott.

Varmt välkommen att bli medlem i Bökevik Boule Sällskap. För att få spela betala in insats beloppet  900 sek, per fastighet, på Swish mobil konto eller SEB konto. Konto nummer meddelas inom kort för inbetalning senast per sista september. 

Roland Anvegård & Leif Edvinsson 

 

Hej alla Boule intresserade, 

 
I samråd med Gösta Oredsson är nu plats anvisad, i grönområdes markerad mark längs Blysängen. Inledande röjning gjorts. Inför fortsatta steg kallar vi nu intresserade till ett  konstituerande möte för att bilda bouleförening, enligt bilaga, 3 aug. kl 16:00, Blysängen 12. Dagordning och förslag till stadgar bifogas.
 
Välkomna
 
Roland Anvegård & Leif Edvinsson 
 
 
Dagordning
 
Förslag till stadgar