Styrelsen

Ordförande: Pelle Eriksson (ordforande@skinnarvik.se)

Vice ordförande: Magnus Eriksson

Kassör: Jens Lundsten

Sekreterare: Margareta Vogel Lindman

Vice sekreterare och web-ansvarig: Jarl Risberg     

(jarl.risberg@comhem.se)

Suppleant: Åke Stridh

Suppleant/vägförman: Vakant

 

Plusgirokonto för inbetalning av årsavgift: 67 88 65-7