Styrelsen

Ordförande: Magnus Eriksson                                                     Bild Magnus
Vice Ordförande: Gunilla Edvinsson
Sekreterare: Margareta Vogel                                                     Bild Margareta
Vice Sekreterare: Jarl Risberg (webansvarig)                            Bild Jarl
Kassör: Jens Lundsten
Ledamot: Åke Stridh (ansvarig för större vägförbättringar)
Ledamot: Reid Cederlund (vägansvarig)

Bankgirokonto för inbetalning av årsavgift: 5368-3884