Styrelsen

Ordförande: Gunilla Silverberg                                                     
Vice Ordförande: Mikael Nyström
Sekreterare: Margareta Vogel                                                     
Vice Sekreterare: Jarl Risberg (webansvarig)                           
Kassör: Jens Lundsten
Ledamot: Åke Stridh (ansvarig för större vägförbättringar)
Ledamot: Reid Cederlund (vägansvarig)

Bankgirokonto för inbetalning av årsavgift: 5368-3884