Information från Bökeviks Tennissällskap till Skinnarvikens Intresseförening: 
Tennisbanan är tyvärr ännu inte färdig för spel. Vi har haft problem med den automatiska bevattning och halva banan bevattnas ej. Vi räknar dock med att banan ska bli klar för spel efter midsommarhelgen. Efter helgen blir programmet som det brukar. Henrik kommer återigen att kunna ge en tenniskurs som är planerad att äga rum den 5 - 8 juli. Den 3 juli har BTS årsmöte hemma hos Malms. Anmäl i god tid om ni vill delta i tenniskursen till Henrik (073 771 07 25) eller till mig (070 732 70 05). Vill ni delta i årsmötet så kontakta mig i förväg. Ett Bökevik Open i slutet av juli brukar vi också kunna arrangera.
Väl mött på banan som blev klar 1977 dvs för snart 50 år sedan 
Lars Malm larsmalm@hotmail.com  
Ordf. I BTS