Kära Bökevikare!                                                                             Bökevik 2020-05-15

Hur ska sommaren 2020 bli för Bökeviks tennissällskap under denna Covid-19 pandemi? Liksom för all annan aktivitet är vi osäkra om närmaste framtiden.

Dock är tennis utomhus en ovanligt lämplig sport i varje fall vid singelspel. Därför tror och hoppas vi på en bra säsong med mycket spel och med bl.a. Bökevik Open som vanligt i slutet av juli.

   Iordningställandet av tennisbanan har till en del redan gjorts men vi ska träffas på banan den 22:e och 23:e maj kl 10 för att lägga ut 6 - 10 säckar tennisgrus samt trumla, trumla och trumla omigen. Alla är välkomna att dra sitt strå till stacken, men kom inte om ni har de minsta förkylningssymtom.

   Styrelsen, dvs Lars Malm, Ingvar Lindén, Hubbe Silverberg, Bo Svemar och Magnus Lindén är mycket tacksamma mot alla de medlemmar som flitigt varje år betalar årsavgiften 300 kr, vilket gör att vår ekonomi f.n. är god. Det behövs för tennisgrus och reparationsarbeten kostar en hel del. Medlemmar betalar 20 kr för banan per spelad timme, vilket är mycket billigt, och icke-medlemmar 60 kr.

   I Bökevik Open 2019 segrade Magnus Lindén i herrsingel och Magnus och Oskar Lindén i dubbelfinalen över Ulf Bernmark och hans svärson Henrik. I pojk- och flicksingel var Erik Almgren bäst.

  Henrik Ebenius kommer att ha kurs i början av juli om Coronan tillåter det.

Det är nog snart hans 30:e kurs här. Vi hoppas alla på att Coronan är snäll då. Det kommer som vanligt att sättas ut anslag om detta och om Bökevik Open. BTS årsmöte blir som vanligt första lördagen efter midsommar hemma hos Malms kl 10.

Väl mött i sommar önskar Lars, ordf.

Bifogat ses ett foto från Henrik Ebenius kurs 2019. Fotot är så bra att det sannolikt är Hans-Ebbe Lindskog som tagit det.

 
Bästa hälsningar Lars, ordf. BTS.