Den nya bryggan i Osviken Nya livbojar Ny Rönnklimpsbrygga Rönnklimpsbryggan Eneholmens badplats Eneholmsbryggan
Hundbad rekommenderas endast i ’Franssonska viken’, vilket är änden på Aspholmsvägen.