Överenskommelse fastighetsägare

Möte med Gösta 12/4

Minnesant. Åke S. vägförbättringar 2024-01-26

Minnesanteckningar 23-10-11

Protokoll                 Länk till Riksförbundet Enskilda Vägar: www.revriks.se                                                              nummer: 96348   lösenord: Bokevik

2024-03-21

2024-01-24

2023-11-16

2023-09-14

2023-07-23

2023-07-01

2023-06-14

2023-04-07

2023-03-09

2023-01-26             Lag om förvaltning         Anläggningslagen

2022-11-17             Info lantm.     Underhållsplan

2022-09-29

2022-07-18             Signerad verksamhetsberättelse 2022

2022-06-26

2022-05-04

2022-03-09

2022-01-12

2021-11-17

2021-09-29

2021-08-03

2021-06-27

2021-06-09

2021-04-21

2021-02-17

2020-11-25

2020-08-05

2020-07-16

2020-06-21

2020-05-12

2020-03-31

2020-03-03

2020-01-15                                      Bilagor till Årsmötesprotokollet 2020

                                                       Exploateringsavtal för Bökevik 1:3  sid 1, 2, 3

2019-12-11                                      Diverse dokument: 1 2 3 4 5 6

2019-11-20

2019-07-28

2019-06-23

2019-04-16

2018-08-29

2018-06-26

2018-04-18

2017-12-05

2017-08-28

2017-06-25

2017-05-22