Ekonomiska Föreningen Håanabben Fiber, förkortat EFHF

Hej Bökevikare
2023 Årsstämma är genomförd som ett e-post möte. Deltagare var 43 st = 60% av medlemmarna. Röstberättigade och röstresultat är granskade av utsedda justerare. Röstresultatet blev bifall till styrelsens alla förslag, av samtliga röstande.
Styrelsen sätter nu igång förhandlingar med Ronneby Miljöteknik, om ett övertagande av vårt fibernät.
Sommarhälsningar
Styrelsen / Jan-Otto
 
Stämmoprotokoll 1   Stämmoprotokoll 2
 
Stadgar