Ekonomiska Föreningen Håanabben Fiber, förkortat EFHF

Årsredovisning 2019

Årsmötet hålls digitalt via e-post-utskick.
 
Styrelsen
Ordförande: Jan-Otto Kleremark 0733669397
Kassör: Jens Lundsten 0704122143
Sekreterare: Kajsa Blomgren 0708112260
Fiberansvarig: Niklas Laakmann 0702690315
 
Stadgar