Vid de två årsmöten som hölls 2019-07-27 avslutades verksamheten för VF Bökevik Mellersta som därefter ersattes av den nya Sommarvattenföreningen Bökevik Mellersta.

 

Bökevik 1:3 Mellersta Sommarvattenförening

Protokoll för årsmötet 2019

Stadgar

Bankkonto för inbetalning av årsavgift: clnr 6701 kontonr 54881952-1

 

Bökevik 1:3 Mellersta Vattenförening

Protokoll för årsmötet 2019

Verksamhetsberättelse 2018-19

 

Protokoll för årsmötet 2018

Verksamhetsberättelse

Förslag på stadgar för Sommarvattenförening

 

Protokoll för årsmötet 2017

Protokoll för årsmötet 2016