Seglarskola för optimistjollar 

Måndag till torsdag 12-15 juli håller vi seglarskola vid Eneholmen på förmiddagarna.

Dels för nybörjare som knappt suttit i en segelbåt, men också för de som seglat en del och vill lära sig mer.

Beroende på antal deltagare ordnar vi en eller två grupper.

Nybörjare 09.00-10.30

Fortsättning 10.30-12.00

Anmäl gärna senast söndag 5 juli.

Ange om ni har egen optimistjolle eller behöver låna. Vi försöker hjälpa till. Om optimistjollen behövs i både nybörjargrupp och fortsättningsgrupp är det bra om vi får reda på det. Det påverkar ju hur vi delar in dagen. De som vill träna Triss anger detta på anmälan (bara för de med tidigare seglingserfarenhet).

Nybörjare lär sig båtens delar, de viktigaste väjningsreglerna, sitta rätt i båten, hålla rak kurs samt segla mot och med vinden. Hitta och komma ur vindögat. Dessutom säkerhet på sjön.

Fortsättningskursen övar på momenten angivna ovan. Dessutom fler av båtens delar, rigga båten, väjningsregler, skota riktigt, kryssa, slöra och länsa. 

Alla är välkomna. På sjön har alla flytväst. Deltagare som inte är simkunniga måste ha en följebåt. Finns det andra som vill vara följebåt uppskattas det.

Anmälan till Mikael. Kostnad 150kr, swish eller kontant

Ledare:

Mikael Vestberg mikaelvestberg@gmail.com 0737457443

Ingvar Lindén ingvar.linden@excellentsupport.se

Veronika Vestberg

Anmälan

Namn på deltagare:

Nybörjargrupp/Fortsättningsgrupp

Simkunnig 50m Ja/Nej

Har egen optimistjolle Ja/Nej

Båten behövs i båda grupperna Ja/Nej

Vill segla trissjolle Ja/Nej

 

Förälder/målsman:

Epost:

Tfn: